Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Emerytury i renty
Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytów i rencistów
Obowiązuje: od 2020-01-01
Podstawa prawna:
Art. 103 104 - Dz.U.2018.125.1270  

Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytów i rencistów

Kwoty przychodu odpowiadające
Okres obowiązywania 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Podstawa prawna
1.03.20120 - 31.05.2020 3639,00 zł 6758,15 zł M.P. 2020 poz. 192
1.12.2019 - 29.02.2020 3452,20 zł 6411,10 zł M.P. 2019 poz. 1072

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.