do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami i bonifikaty od opłat
Obowiązuje: od 2010-11-27
Podstawa prawna:

Opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami i bonifikaty od opłat

Za oddanie nieruchomości w trwały zarząd pobierane są opłaty roczne ustalane według stawek procentowych od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości nie niższej niż jej wartość. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu mogą być obniżane na warunkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Przeznaczenie nieruchomości

Stawka opłaty i warunki udzielania bonifikat

Oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej

0,1% ceny

Na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej niewymienionych w art. 60 ust. 1oraz w art. 60a ust. 1

0,3% ceny

Za pozostałe nieruchomości

1% ceny

Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu od nieruchomości lub ich części wpisanych do rejestru zabytków podlegają obligatoryjnemu obniżeniu.

Bonifikata ustawowa wynosi 50%. Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę.

Obniżeniu mogą podlegać także opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oddanych:

1) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych,

2) jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową,

3) na siedziby organów administracji publicznej i sądów niewymienionych w art. 60 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz prokuratur,

4) na siedziby aresztów śledczych, zakładów karnych i zakładów dla nieletnich.

Bonifikat udziela właściwy organ, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku.

Uwaga! W przypadku zbiegu praw do ww. bonifikat, stosuje się jedną bonifikatę, korzystniejszą dla jednostki.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK