do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
Obowiązuje: od 2010-01-01
Podstawa prawna:

Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami

Organy/osoby kompetentne w zakresie udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty

Warunki

Należności budżetu państwa

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa

Należności wynikające ze stosunków prawnych należących do jego właściwości

Kierownik państwowej jednostki budżetowej

Należności przypadające tej jednostce budżetowej, nienależące do kompetencji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 40000 zł

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego

Należności powstałe w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przypadające tej jednostce budżetowej, nienależące do kompetencji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 40000 zł

Dysponent państwowego funduszu celowego

Należności funduszu bez ograniczeń kwotowych

Dysponent części budżetowej

Pozostałe należności nieprzypisane do kompetencji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, kierowników państwowych jednostek budżetowych i dysponentów państwowych funduszy celowych

Należności jednostki samorządu terytorialnego

Organy/osoby wskazane w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Zasady, sposób i tryb określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK