do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Obowiązek przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty spłat należności
Obowiązuje: od 2010-01-01
Podstawa prawna:

Obowiązek przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty spłat należności

Informacje podawane do wiadomości publicznej

Warunek

Dyrektor izby skarbowej ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Upublicznieniu podlegają informacje o umorzonych należnościach w kwocie przewyższającej 5000 zł

Organy wydające decyzje o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, podają informację kwartalną o udzielonych umorzeniach do publicznej wiadomości w ogólnie dostępnym miejscu do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Upublicznieniu podlegają informacje o wszystkich umorzonych należnościach bez ograniczeń kwotowych

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Upublicznieniu podlegają informacje o umorzonych należnościach w łącznej kwocie przewyższającej 500 zł

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Upublicznieniu podlegają informacje o wszystkich umorzonych należnościach bez ograniczeń kwotowych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK