do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Limit odliczenia VAT od samochodów osobowych
Obowiązuje: od 2014-04-01
Podstawa prawna:

Limit odliczenia VAT od samochodów.

Podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710).

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Definicja pojazdów samochodowych
Pojazdy samochodowe pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (art. 2 pkt 34 ustawy o VAT)

Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego

Limit odliczenia

1. nabycie, import lub wytworzenie pojazdów samochodowych

50% kwoty podatku:


1) wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika

2) należnego z tytułu:

a) świadczenia usług, dla którego podatnikiem
jest usługobiorca

b) dostawy towarów, dla której podatnikiem
jest ich nabywca

c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

3) należnego z tytułu importu towarów, o którym
mowa w art. 33a ustawy o VAT

4) wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego,
deklaracji importowej w przypadku, o którym
mowa w art. 33b, oraz z decyzji określających
wysokość należności celnych wydanych na podstawie
art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o VAT

2. nabycie lub import części składowych pojazdów samochodowych

3. wydatki na używanie pojazdów samochodowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze związane z tą umową

4. nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych

5. nabycie lub import usług naprawy lub konserwacji pojazdów samochodowych

6. nabycie lub import innych towarów i usług związanych z eksploatacją
lub używaniem pojazdów samochodowych

Nie są objęte ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego:

1) pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika,

2) pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,

3) towary montowane w pojazdach samochodowych, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika,

4) usługi montażu, naprawy i konserwacji towarów montowanych w pojazdach samochodowych, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK