do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Obowiązuje: od 2017-11-01 do 2017-10-31
Podstawa prawna:

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

Kwota świadczenia

Uwagi

urodzenia dziecka

1000,00 zł

jednorazowo

Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł

miesięcznie

samotnego wychowywania dziecka

200,00 zł

miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 400 zł na wszystkie dzieci

280,00 zł

miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, nie więcej jednak niż 560 zł na wszystkie dzieci

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

100,00 zł

miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

100,00 zł

miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

120,00 zł

miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego

100,00 zł

jednorazowo na dziecko
wypłacany raz w roku

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

120,00 zł

miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

75,00 zł

miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Dziecko ma prawo do dodatków wymienionych w tabeli, pod warunkiem że przysługuje na nie zasiłek rodzinny.

Granica dochodu uprawniającego do wypłaty zasiłku rodzinnego (obowiązująca od 1 listopada 2017 r.) to 754 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku osób wychowujących dziecko niepełnosprawne – 844 zł na osobę.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1238).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK