do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Obowiązuje: od 2021-11-01
Podstawa prawna:
  • Art. 19 - Dz.U.2017.1952  

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

Kwota świadczenia

Uwagi

urodzenia dziecka

1000,00 zł

jednorazowo

Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł

miesięcznie

samotnego wychowywania dziecka

193,00 zł

miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci

273,00 zł

miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, nie więcej jednak niż 546 zł na wszystkie dzieci

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 95,00 zł

miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 90,00 zł

miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

110,00 zł

miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego

100,00 zł

jednorazowo na dziecko
wypłacany raz w roku

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

113,00 zł

miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

69,00 zł

miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Dziecko ma prawo do dodatków wymienionych w tabeli, pod warunkiem że przysługuje na nie zasiłek rodzinny.

Granica dochodu uprawniającego do wypłaty zasiłku rodzinnego (obowiązująca od 1 listopada 2017 r.) to 674 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku osób wychowujących dziecko niepełnosprawne – 764 zł na osobę.

Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 7 lipca 2017r. o  zmianie niektórych  ustaw  związanych  z  systemami  wsparcia rodzin (Dz.U.  z  2017 r.  poz. 1428)

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK