do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Maksymalna wysokość diet członków organów jednostek samorządu terytorialnego
Obowiązuje: od 2020-01-01
Podstawa prawna:
  • Art. 24 - Dz.U.2020.1658  
  • Art. 21 - Dz.U.2018.995  
  • Art. 25 - Dz.U.2019.506  
  • Art. 24 - Dz.U.2018.913  
  • Art. 3 - Dz.U.2000.61.709  
  • Art. 3 - Dz.U.2000.61.710  
  • Art. 24 - Dz.U.2018.2288  
  • Dz.U.2020.571  

Maksymalna wysokość diet członków organów jednostek samorządu terytorialnego

Diety przysługujące radnym województwa samorządowego

Wysokość diet przysługujących radnemu województwa samorządowego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (która wynosi 1789,42 zł), w związku z czym maksymalna wysokość diet wynosi 2684,13 zł.

Sejmik województwa przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę pełnione przez nich funkcje.

Diety przysługujące radnym powiatu

Wysokość diet przysługujących radnemu powiatu w ciągu miesiąca (nazywana dalej maksymalną wysokością diet) nie może przekroczyć łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (która wynosi 1789,42 zł), w związku z czym maksymalna wysokość diet wynosi 2684,13 zł.

Maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu powiatu w ciągu miesiąca jest uzależniona od liczby mieszkańców tego powiatu:

Liczba mieszkańców powiatu

Procent maksymalnej wysokości diet

Maksymalna kwota diet przysługujących w ciągu miesiąca

powyżej 120 tys.

100,00%

2 684,13 zł

od 60 tys. do 120 tys.

85,00%

2 281,51 zł

poniżej 60 tys.

70,00%

1 878,89 zł

Diety przysługujące radnym gminy

Wysokość diet przysługujących radnemu gminy w ciągu miesiąca (nazywana dalej maksymalną wysokością diet) nie może przekroczyć łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (która wynosi 1789,42 zł), w związku z czym maksymalna wysokość diet wynosi 2684,13zł.

Maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu gminy w ciągu miesiąca jest uzależniona od liczby mieszkańców tej gminy:

Liczba mieszkańców gminy

Procent maksymalnej wysokości diety

Maksymalna kwota diety przysługująca w ciągu miesiąca

powyżej 100 tys.

100,00%

2 684,13 zł

od 15 tys. do 100 tys.

75,00%

2 013,10 zł

poniżej 15 tys.

50,00%

1 342,07 zł

Wynagrodzenia miesięczne pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru

Maksymalne wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru w:

- urzędzie marszałkowskim: marszałka województwa, wicemarszałka oraz pozostałych członków zarządu województwa,

- starostwie powiatowym: starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu,

- urzędzie gminy: wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

- związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczącego zarządu związku i po­zostałych członków zarządu

nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (wynoszącej 1789,42 zł), czyli kwoty 12525,94 zł.

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK