do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Stawka CIT
Obowiązuje: od 2020-01-01
Podstawa prawna:
  • Art. 19 - Dz.U.2018.1036  

Stawka CIT

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Przedmiot opodatkowania Stawka podatku w 2020 r.
Dochody osób prawnych 19% podstawy opodatkowania
Dochody osób prawnych w przypadku:
a) małych podatników,
b) podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.
9% podstawy opodatkowania*
Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP 19% podstawy opodatkowania
Dochody zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskane przez
podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP
19% podstawy opodatkowania
Przychody ze środka trwałego będącego budynkiem, który:
1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,
2) został oddany w całości albo w części do używania na
podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy
o podobnym charakterze,
3) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
0,035% podstawy opodatkowania
za każdy miesiąc
Dochody z dysponowania prawami własności intelektualnej 5% podstawy opodatkowania

* Stawka ma zastosowanie dla dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2020 r. i stosuje się ją z wyjątkami określonymi w art. 19 ust 1a–1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK