do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Progi w zamówieniach publicznych
Obowiązuje: od 2018-01-01
Podstawa prawna:
  • Art. 1 - Dz.U.2017.2479  

Progi w zamówieniach publicznych

Przy zamówieniach do równowartości 30.000 euro nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień:

1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

- dla dostaw lub usług: 144 000 euro (620 885 zł)

- dla robót budowlanych: 5 548 000 euro (23 921 312 zł)

2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

- dla dostaw lub usług: 221 000 euro (952 886 zł)

- dla robót budowlanych: 5 548 000 euro (23 921 312 zł)

3) sektorowych – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

- dla dostaw lub usług: 443 000 euro (1 910 083 zł)

- dla robót budowlanych: 5 548 000 euro (23 921 312 zł)

4) w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

- dla dostaw lub usług: 443 000 euro (1 910 083 zł)

- dla robót budowlanych: 5 548 000 euro (23 921 312 zł)

5) na usługi społeczne i inne szczególne usługi – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

- w przypadku zamówień innych niż sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa: 750 000 euro (3 233 775 zł)

- w przypadku zamówień sektorowych: 1 000 000 euro (4 311 700 zł)

Ogłoszenia dotyczące konkursów przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość konkursów:

- przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 euro (620 885 zł)

- przeprowadzanych przez innych zamawiających – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro (952 886 zł)

- przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 443 000 euro (1 910 083 zł)

Średni kurs złotego, stanowiący przelicznik z euro na złote na potrzeby zamówień publicznych, wynosi 4, 3117.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz U. poz. 2479),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 2478),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2477).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK