do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Wybrane zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych
Obowiązuje: od 2009-01-01 do 2009-10-30
Podstawa prawna:

Wybrane zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r.

Rodzaj świadczeń

Limit

Zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji

Przepis obowiązuje od 22 sierpnia 2009 r., ale ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2009 r.

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł

Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich

do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł

Świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł

Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych (rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi)

Przepis obowiązuje od 22 sierpnia 2009 r., ale ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2009 r.

łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł

Wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową (zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności)

jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł

Równoważniki pieniężne za brak kwatery wypłacane: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej

do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł

Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży nie finansowane z funduszu socjalnego lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł

Wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł

Świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK