do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Wybrane zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych
Obowiązuje: od 2003-01-01 do 2003-12-31
Podstawa prawna:

Wybrane zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2003 r.

Rodzaj świadczeń

Limit

Stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez fundacje lub stowarzyszenia na podstawie regulaminów udostępnianych do publicznej wiadomości

do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł

Wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu związków zawodowych, takich jak bony towarowe, paczki świąteczne dla dzieci, bilety na imprezy

do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty 380 zł

Wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową (zwolnienie to nie dotyczy nagród otrzymywanych z działalności gospodarczej stanowiących przychód z tej działalności)

jeżeli jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł

Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich

do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł

Równoważniki pieniężne za brak kwatery wypłacane: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej

do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty 2280 zł

Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży nie finansowane z funduszu socjalnego lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty 760 zł

Ekwiwalenty pieniężne otrzymane przez emerytów i rencistów w zamian świadczeń rzeczowych przysługujących w związku z łączącym ich poprzednio z pracodawcą stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy

do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty 2280 zł

Świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne przysługujące członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów

do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty 2280 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.).

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK