do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Opłaty za krew i jej składniki
Obowiązuje: od 2021-01-01
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2017.1371  
  • Dz.U.2018.1662  

Opłaty za krew i jej składniki

Opłata za krew i poszczególne składniki krwi wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w 2021 r. wynosi:

1

275 zł

za jednostkę krwi pełnej konserwowanej

2

186 zł

za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej

3

263 zł

za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy

4

558,60 zł

za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej

5

1111 zł

za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy

6

1255 zł

za jednostkę koncentratu granulocytarnego

7

100 zł

za jednostkę osocza świeżo mrożonego

8

195 zł

za jednostkę krioprecypitatu

Określenie:

- jednostka krwi pełnej konserwowanej oznacza 450 ml (+/- 10%) z odpowiednią ilością płynu konserwującego;

- jednostka koncentratu krwinek czerwonych - odpowiednią objętość składnika zawierającą nie mniej niż 40 g hemoglobiny, a w przypadku rozmrażanego koncentratu krwinek czerwonych 36 g hemoglobiny, uzyskaną z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy;

- dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej – koncentrat krwinek płytkowych uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przez połączenie pojedynczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej (zawierający nie mniej niż 3×1011 krwinek płytkowych);

- dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy – koncentrat krwinek płytkowych, uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierający nie mniej niż 3×1011 krwinek płytkowych);

- jednostka koncentratu granulocytarnego – składnik krwi, zawierający granulocyty zawieszone w osoczu, otrzymany od jednego dawcy metodą aferezy;

- jednostka osocza świeżo mrożonego – co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej albo 200 ml (± 10%) osocza uzyskanego metodą aferezy; jednostka osocza świeżo mrożonego wydawana do przetoczenia biorcy musi być po karencji lub po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;

- jednostka krioprecypitatu – frakcję krioglobulin o objętości 20–30 ml uzyskaną z jednej jednostki osocza świeżo mrożonego;

- jednostka osocza świeżo mrożonego - co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej albo 200 ml (+/- 10%) osocza uzyskanego metodą aferezy; jednostka osocza świeżo mrożonego wydawana do przetoczenia biorcy musi być po karencji lub po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;

- jednostka krioprecypitatu - frakcję krioglobulin w objętości 20-30 ml uzyskaną z jednej jednostki osocza świeżo mrożonego;

- dawka pediatryczna – część jednostki lub dawki terapeutycznej krwi lub jej składnika, przeznaczoną do użytku neo-natologicznego lub pediatrycznego, o objętości lub zawartości komórkowych składników krwi, określonych w zamówieniu indywidualnym na krew i jej składniki.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 1768)

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK