do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Świadczenie urlopowe
Obowiązuje: od 2021-01-01
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2018.1316  
  • M.P.2014.158  

Świadczenie urlopowe

Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Świadczenie urlopowe, wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Świadczenie urlopowe,  nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. odpis podstawowy ustala się od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, w drugim półroczu 2018 r., czyli od kwoty 4.134,02 zł.

W związku z powyższym maksymalne kwoty świadczenia urlopowego w 2020 r. wynoszą:

DLA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NORMALNYCH WARUNKACH PRACY

na pełny etat 1.550,26 zł
na 3/4 etatu 1.162,70 zł
na 1/2 etatu 775,13 zł
na 1/4 etatu 387,57 zł


DLA PRACOWNIKA WYKONUJĄCEGO PRACE W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB PRACE O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE - W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O EMERYTURACH POMOSTOWYCH

na pełny etat 2.067,01 zł
na 3/4 etatu 1.550,26 zł
na 1/2 etatu 1.033,51 zł
na 1/4 etatu 516,75 zł


DLA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

w pierwszym roku nauki  206,70 zł
w drugim roku nauki 248,04 zł
w trzecim roku nauki 289,38 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK