do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Wynagrodzenie doradców podatkowych
Obowiązuje: od 2018-09-18
Podstawa prawna:

Wynagrodzenie doradców podatkowych

Zasądzając wynagrodzenie doradcy podatkowego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy doradcy podatkowego, a także charakter sprawy i wkład pracy doradcy podatkowego w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

Zasądzone wynagrodzenie nie może być wyższe niż sześciokrotna kwota wynagrodzenia doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym ani nie może przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu, sąd podwyższa opłatę o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tej opłacie.

Wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji wynosi:

W sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, przy wartości przedmiotu sprawy:
- do 500 zł 90 zł
- powyżej 500 zł do 1 500 zł 270 zł
- powyżej 1 500 zł do 5 000 zł 900 zł
- powyżej 5 000 zł do 10 000 zł 1 800 zł
- powyżej 10 000 zł do 50 000 zł 3 600 zł
- powyżej 50 000 zł do 200 000 zł 5 400 zł
- powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł 10 800 zł
- powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł 15 000 zł
- powyżej 5 000 000 zł 25 000 zł
W pozostałych sprawach: 480 zł


Wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym w drugiej instancji wynosi:

- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 75% wynagrodzenia w pierwszej instancji (nie mniej niż 240zł)
- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy) 100% wynagrodzenia w pierwszej instancji (nie mniej niż 240zł)
- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej 50% wynagrodzenia w pierwszej instancji (nie mniej niż 240zł)
- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (jeżeli nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy w drugiej instancji) 75% wynagrodzenia w pierwszej instancji (nie mniej niż 240zł)
- za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 50% wynagrodzenia w pierwszej instancji (nie mniej niż 240zł)
- za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam doradca podatkowy, nie sporządził i nie wniósł kasacji) 75% wynagrodzenia w pierwszej instancji (nie mniej niż 240zł)
- w postępowaniu zażaleniowym 240 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2018 r., poz. 1687).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK