do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Maksymalne stawki opłat produktowych
Obowiązuje: od 2018-01-01
Podstawa prawna:
  • Art. 14 - Dz.U.2018.1932  
  • Dz.U.2014.1968  
  • Dz.U.2018.1194  

Maksymalne stawki opłat produktowych

L.p.

Wyszczególnienie

Wysokość opłat

1

dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

2,71 zł za 1 kg

4

dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy

5,80 zł za 1 kg

5

dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy

10,82 zł za 1 kg

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 4A DO USTAWY Z DNIA 11 MAJA 2001 R. O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI ORAZ O OPŁACIE PRODUKTOWEJ

Odpady powstałe z: Jednostkowa stawka
rodzaj produktów symbol PKWiU w zł za 1 kg

 1

2 3 4
1

Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej, preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

z wyłączeniem:

Oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

Parafina ciekła

Mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych

19.20.29.0

z wyłączeniem:

19.20.29.0

19.20.29.0

19.20.29.0

19.20.29.0

2,10
2

Preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu,

z wyłączeniem:

Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych i produkty podobne

Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe

20.59.4

z wyłączeniem:

20.59.42.0

20.59.43.0

2,10
3 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 22.11.11.0 2,20
4 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach 22.11.12.0 2,20
5 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach 22.11.13.0 2,20
6 Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy 22.11.20.0 2,20
7 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy 22.11.14.0 2,20
8 Opony pneumatyczne, używane 38.11.53.0 4,20

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁATY PRODUKTOWEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP SPRZĘTU

Numer i nazwa grupy sprzętu1)

Szczegółowa stawka

w zł za 1 kg

wprowadzonego sprzętu

1.

Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury

1,80

2.

Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2

1,80

3. Lampy

7,50

4.

Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny; sprzęt konsumencki; oprawy oświetleniowe; sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny; narzędzia elektryczne i elektroniczne; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; wyroby medyczne; przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli; automaty wydające; sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3.

1,80

5.

Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt konsumencki; oprawy oświetleniowe; sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny; narzędzia elektryczne i elektroniczne; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; wyroby medyczne; przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli; automaty wydające; sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3 i 6.

1,80

6.

Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.

1,80

Objaśnienie:

1) Grupy sprzętu wskazane zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650).

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK