do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
Obowiązuje: od 2022-01-01
Podstawa prawna:
  • Art. 88 - Dz.U.2019.2214  

Opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.

Wysokość wymienionej opłaty, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi:

1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

a) samochody osobowe

równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę

b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę

c) pozostałe pojazdy

równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę

2) w ubezpieczeniu OC rolników

równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę

3) w ubezpieczeniu budynków rolniczych

równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę

Minimalne wynagrodzenie ustala się na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017r., poz. 847 ze zm.).

W 2022 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 3010 zł.

W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

20 % opłaty w wysokości określonej w pkt 1 tabeli - w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;

50 % opłaty w wysokości określonej w pkt 1 tabeli - w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;

100 % opłaty w wysokości określonej w pkt 1 tabeli - w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Kwoty wyliczane zaokrągla się do pełnych 10 zł.

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK