do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Odprawa emerytalna dla nauczycieli
Obowiązuje: od 2009-07-01
Podstawa prawna:
  • Art. 87 91b - Dz.U.2014.191  

Odprawa emerytalna dla nauczycieli

Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na któreś z tych świadczeń, przyznaje się odprawę w wysokości:

dwumiesięcznego wynagrodzenia

jeżeli przepracował w szkole mniej niż 20 lat

warunkiem jest, aby nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28 Karty Nauczyciela

trzymiesięcznego wynagrodzenia

jeżeli przepracował w szkole co najmniej 20 lat

Do wyliczenia odprawy emerytalno-rentowej należy uwzględnić wynagrodzenie ostatnio pobierane w szkole będącej podstawowym miejscem pracy nauczyciela, obliczane według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Odprawa emerytalna nie przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

Podstawa prawna:

- ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. Nr 28, poz. 191 ze zm.).
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK