do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Odprawa emerytalno-rentowa
Obowiązuje: od 1998-02-16
Podstawa prawna:
  • Art. 921 - Dz.U.2018.108  
  • Art. 921 - Dz.U.2018.917  
  • Art. 921 - USTAWA Kodeks pracy  
  • Art. 921 - Dz.U.2016.1666  

Odprawa emerytalno-rentowa

Pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna, jeżeli zaistnieją łącznie dwie przesłanki:

- pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury (odpowiedni wiek i wymagany okres ubezpieczenia),

- stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się według zasad przyjętych do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Pracownik, który otrzymał odprawę emerytalno-rentową nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 )

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK