do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Urlop ojcowski
Obowiązuje: od 2016-01-02
Podstawa prawna:
  • Art. 1823 - Dz.U.2016.1666  

Urlop ojcowski

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

● ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo

● upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Urlopu ojcowskiego można udzielać w 2 częściach, z których każda nie będzie mogła być krótsza niż 1 tydzień.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu (art. 1823 § 2 Kodeksu pracy). Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika.Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK