do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Obowiązuje: od 2011-01-01 do 2011-04-03
Podstawa prawna:
  • Art. 5 - Dz.U.1996.70.335  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W 2011 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwota 2917,14 zł.

Podstawa naliczania

Wysokość

Na jednego pracownika - 37,5%

1093,93 zł

Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - 50%

1458,57 zł

Na jednego młodocianego:

w pierwszym roku nauki - 5%

145,86 zł

w drugim roku nauki - 6%

175,03 zł

w trzecim roku nauki - 7%

204,20 zł

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% - do 43,75 % podstawy wymiaru

1276,25 zł

Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25% na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki

182,32 zł

Podstawa prawna:

- ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.);

- obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15, poz. 156).

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK