do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej
Obowiązuje: od 2015-10-01
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2015.163   Art. 8 9

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1058).