do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Renta socjalna
Obowiązuje: od 2011-03-01 do 2011-12-31
Podstawa prawna:
  • Art. 6 9 10 - Dz.U.2003.135.1268  
Renta socjalna

Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rentę socjalną waloryzuje się na zasadach i w trybie określonych dla emerytur i rent z FUS.

Od 1 marca 2011 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 728,18 zł.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Okres obowiązywania

Kwota brutto renty socjalnej

200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Od 1 marca 2011 r.

611,67 zł

1456,36 zł


Renta socjalna - maksymalna kwota przychodu

Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w łącznej kwocie wyższej od 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS.

Okres obowiązywania

Kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Podstawa prawna

1.12.2011-31.12.2011

1024,80 zł

M.P.2011.105.1067

1.09.2011-30.11.2011

1009,90 zł

M.P.2011.77.769

1.06.2011-31.08.2011

1039,90 zł

M.P.2011.42.467

1.03.2011-31.05.2011

1031,50 zł

M.P.2011.15.164

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.).

wartości przyszłościowe:

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK