do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Renta socjalna
Obowiązuje: od 2012-03-01 do 2013-02-28
Podstawa prawna:
  • Art. 6 9 10 - Dz.U.2003.135.1268  

Renta socjalna

Okres obowiązywania

Kwota brutto renty socjalnej

www.zus.pl

Od 1 marca 2012 r.

renta zwaloryzowana

682,67 zł

renta przyznana po raz pierwszy (84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy)

671,31 zł


Renta socjalna - maksymalna kwota przychodu

Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych.

Okres obowiązywania

Kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Podstawa prawna

1.12.2012-28.02.2013

2.457,20 zł

M.P. z 2012 r., poz. 887

1.09.2012-30.11.2012

2.447,80 zł

M.P. z 2012 r., poz. 627

1.06.2012-31.08.2012

2.552,30 zł

M.P. z 2012 r., poz. 326

1.03.2012-31.05.2012

2.510,80 zł

M.P. z 2012 r., poz. 98

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 118).

wartości przyszłościowe:

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK