do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Renta socjalna
Obowiązuje: od 2006-03-01 do 2006-12-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2003.135.1268  

Renta socjalna

Renta socjalna wynosi 84 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rentę socjalną waloryzuje się na zasadach i w trybie określonych dla emerytur i rent z FUS.

Od 1 marca 2006 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 597,46 zł.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Okres obowiązywania

Kwota brutto renty socjalnej

200% kwoty najniższej emerytury z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Od 1 marca 2006 r.

501,87 zł

1194,92 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 135, poz. 1268).

Renta socjalna - maksymalna kwota przychodu

Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w łącznej kwocie wyższej od 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS.

Okres obowiązywania

Kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Podstawa prawna

1.12.2006 r. - 31.12.2006 r.

739,40 zł

M.P.2006.85.872

1.09.2006 r. - 30.11.2006 r.

728,20 zł

M.P.2006.59.633

1.06.2006 r. - 31.08.2006 r.

759,10 zł

M.P.2006.36.407

1.03.2006 r. - 31.05.2006 r.

758,60 zł

M.P.2006.13.184

wartości przyszłościowe:

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK