do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Renta socjalna
Obowiązuje: od 2008-03-01 do 2008-12-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2003.135.1268  

Renta socjalna

Renta socjalna wynosi 84 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rentę socjalną waloryzuje się na zasadach i w trybie określonych dla emerytur i rent z FUS.

Od 1 marca 2008 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 636,29 zł.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Okres obowiązywania

Kwota brutto renty socjalnej

200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Od 1 marca 2008 r.

534,48 zł

1272,58 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.).


Renta socjalna - maksymalna kwota przychodu

Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w łącznej kwocie wyższej od 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS.

Okres obowiązywania

Kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Podstawa prawna

1.12.2008 -31.12.2008 890,60 zł M.P.2008.92.800
1.09.2008 -30.11.2008 885,50 zł M.P.2008.64.583
1.06.2008 -31.08.2008 895,20 zł M.P.2008.44.396
1.03.2008 -31.05.2008 870 zł M.P.2008.18.195

wartości przyszłościowe:

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK