do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników
Obowiązuje: od 2021-01-01

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników w 2021 r.

Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika

- jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Za każdego ubezpieczonego opłaca się miesięczną składkę w równej wysokości:

Składka miesięczna na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od jednej osoby wynosi w:
II kwartale 2021 r. 42 zł
II kwartale 2021 r. 42 zł
I kwartale 2021 r. 42 zł M.P. z 2020 r., poz.1124

W przypadku gdy okres podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu jest krótszy niż miesiąc, wysokość składki oblicza się proporcjonalnie do liczby dni podlegania temu ubezpieczeniu.

Innego rolnika, domownika lub osobę, która przeznaczyła grunty do zalesienia, obejmuje się ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym do świadczenia jakim jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci w skutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, jeżeli podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu albo mają ustalone prawo do emerytury i renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Nie dotyczy to emerytów i rencistów, którzy mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji.

W tym przypadku za ubezpieczonego opłaca się 1/3 składki określonej w tabeli powyżej.

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK