Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne
Drukuj
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Obowiązuje: od 2017-03-01 do 2017-05-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2016.963  

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:

marzec 2017 r. - maj 2017 r.
Rok nauki Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób
finansowania
płatnik ubezpieczony
I 168,76 zł emerytalne 16,47 zł 16,47 zł
rentowe 10,97 zł 2,53 zł
chorobowe - 4,13 zł
II 210,95 zł emerytalne 20,59 zł 20,59 zł
rentowe 13,71 zł 3,16 zł
chorobowe - 5,17 zł
III 253,14 zł emerytalne 24,71 zł 24,71 zł
rentowe 16,45 zł 3,80 zł
chorobowe - 6,20 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.),

- rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r., poz. 232 ).

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.