Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne
Drukuj
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Obowiązuje: od 2015-03-01 do 2015-05-31
Podstawa prawna:
  • Art. 191 - Dz.U.2014.1502  

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:

marzec 2015 r. - maj 2015 r.
Rok nauki Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób
finansowania
płatnik ubezpieczony
I 157,71 zł emerytalne 15,39 zł 15,39 zł
rentowe 10,25 zł 2,37 zł
chorobowe - 3,86 zł
II 197,13 zł emerytalne 19,24 zł 19,24 zł
rentowe 12,81 zł 2,96 zł
chorobowe - 4,83 zł
III 236,56 zł emerytalne 23,09 zł 23,09 zł
rentowe 15,38 zł 3,55 zł
chorobowe - 5,80 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.),

- rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.).

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.