Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne
Drukuj
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Obowiązuje: od 2014-03-01 do 2014-05-31
Podstawa prawna:
  • Art. 191 - Dz.U.1998.21.94  

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:

marzec 2014 r. - maj 2014 r.
Rok nauki Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób
finansowania
płatnik ubezpieczony
I 152,93 zł emerytalne 14,93 zł 14,93 zł
rentowe 9,94 zł 2,29 zł
chorobowe - 3,75 zł
II 191,17 zł emerytalne 18,66 zł 18,66 zł
rentowe 12,43 zł 2,87 zł
chorobowe - 4,68 zł
III 229,40 zł emerytalne 22,39 zł 22,39 zł
rentowe 14,91 zł 3,44 zł
chorobowe - 5,62 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 0,67% do 3,86%.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.),

- rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.).

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.