Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne
Drukuj
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Obowiązuje: od 2012-12-01 do 2012-12-31
Podstawa prawna:
  • Art. 191 - Dz.U.1998.21.94  

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:

Grudzień 2012 r.
Rok nauki Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób
finansowania
płatnik ubezpieczony
I 140,41 zł emerytalne 13,70 zł 13,70 zł
rentowe 9,13 zł 2,11 zł
chorobowe - 3,44 zł
II 175,51 zł emerytalne 17,13 zł 17,13 zł
rentowe 11,41 zł 2,63 zł
chorobowe - 4,30 zł
III 210,61 zł emerytalne 20,56 zł 20,56 zł
rentowe 13,69 zł 3,16 zł
chorobowe - 5,16 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 0,67% do 3,86%.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),

- rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.).

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.