Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne
Drukuj
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
Obowiązuje: od 2017-01-01 do 2017-12-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2017.1778  

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalana raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok, w którym składki będą obowiązywać.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące

Składki należne za okres

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Składka na ubezpieczenia społeczne

Emerytalne 19,52%

Rentowe 8%

Chorobowe 2,45%*

Wypadkowe (od 1 kwietnia
2016 r. do 31 marca 2017 r.) 1,80%**

Od 1.01.2017 r. 2.557,80 zł 499,28 zł 204,62 zł 62,67 zł 46,04 zł

*Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna.

** Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana;według stopy procentowej 1,80% (do 31 marca 2017 r.) składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają płatnicy składek, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych bądź nie podlegają
wpisowi do rejestru REGON.

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2017 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 10 657,50 zł (tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy).

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. wynosi od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru.

Dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych lub niepodlegającego wpisowi do rejestru REGON stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej składek ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, co oznacza, że do 31 marca 2018 r. wynosi ona 1,80% podstawy jej wymiaru.

Podstawa prawna:

- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1778);

- ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1773 ze zm.).

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2021 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.