Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne
Drukuj
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców
Obowiązuje: od 2006-01-01 do 2006-12-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.1998.137.887  
  • Dz.U.2002.199.1673  
  • Dz.U.2004.210.2135  

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców w 2006 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące

Okres

Podstawa wymiaru (w zł)*

Składka na ubezpieczenia społeczne

Zdrowotne
8,75%

Podstawa prawna

Emerytalne 19,52%

Rentowe 13%

Chorobowe 2,45%

Grudzień 2006 r.

1478,80

288,66

192,24

36,23

172,43

M.P.2006.80.814
Wrzesień, październik, listopad 2006 r.

1456,36

284,28

189,33

35,68

169,47

M.P.2006.55.588
Czerwiec, lipiec, sierpień 2006 r.

1518,11

296,34

197,35

37,19

166,66

M.P.2006.34.379
Marzec, kwiecień, maj 2006 r.

1517,17

296,15

197,23

37,17

175,25

M.P.2006.11.151
Styczeń, luty 2006 r.

1408,34

274,91

183,08

34,50

163,78

M.P.2005.70.974

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w grudniu 2006 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1970,65 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2006 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w grudniu 2006 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6161,65 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2006 r.).

Na rok składkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2006 r. ZUS po raz pierwszy ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe części płatników. Są to firmy, które przez trzy ostatnie lata składały ZUS IWA. Pozostali płatnicy nadal obliczają stopę procentową składki samodzielnie, która wynosi 0,90- 3,60 proc.*(Dz.U z 2006 r. Nr 42. 283).

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru tej składki.

W 2006 r. składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek oraz składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek - zgodnie z ustawą budżetową na rok 2006 (Dz.U. z 2006 r. Nr 35, poz. 244).

Podstawa prawna: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673; Dz.U. z 2002 r. Nr 203, poz. 1720; art.242 - Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135; MP. z 2006 r. Nr 74, poz. 744; MP. z 2006 r. Nr 80, poz.814.

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2021 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.