Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne
Drukuj
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców
Obowiązuje: od 2004-01-01 do 2004-12-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.1998.137.887  
  • Dz.U.2002.199.1673  
  • Dz.U.2004.210.2135  
  • Dz.U.2004.278.2755  

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców w 2004 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące

Okres

Podstawa wymiaru (w zł)*

Składka na ubezpieczenia społeczne

Zdrowotne
8,25%

Podstawa prawna

Emerytalne 19,52%

Rentowe 13%

Chorobowe 2,45%

Grudzień 2004 r.

1361,96

265,85

177,05

33,37

150,33

M.P.2004.48.833

M.P.2004.43.755

Wrzesień, październik, listopad 2004 r.

1338,32

261,24

173,98

32,79

148,46

M.P.2004.35.617
M.P.2004.32.572

czerwiec, lipiec, sierpień 2004 r.

1399,30

273,14

181,91

34,28

147,05

M.P.2004.21.383
M.P.2004.18.325

marzec, kwiecień, maj 2004 r.

1366,10

266,66

177,59

33,47

153,57

M.P.2004.9.136
M.P.2004.4.71

styczeń-luty 2004 r.

1296,01

252,98

168,48

31,75

144,89

M.P.2003.52.837
M.P.2003.49.764

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w grudniu 2004 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1822,13 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2004 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w grudniu 2004 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 5674,83 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2004 r.).

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2006 r. wynosi od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru. Dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej składek ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności*, co oznacza, że na okres od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r. wynosi ona 1,93% podstawy jej wymiaru.

W 2004 r. składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,15% podstawy wymiaru składek oraz składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek - zgodnie z art. 38 i 39 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 167).

Podstawa prawna: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673; Dz.U. z 2002 r. Nr 203, poz. 1720; art.242 - Dz.U.2004 r. Nr 210, poz. 2135, M.P. z 2004 r. Nr 43, poz. 755; M.P. z 2004 r. Nr 48, poz. 833.

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2021 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.