Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Wynagrodzenia
Drukuj

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Wybrane wymiary etatu

1/1

3/4

1/2

1/3

1/4

Wysokość
współczynnika*

21,08

15,81

10,54

7,03

5,27

* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy.

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.