Wskaźniki i stawki » Odsetki » Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych
Drukuj
Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
Obowiązuje: od 2020-01-01 do 2020-06-30
Podstawa prawna:

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Dotyczy zaległości powstałych od 1 stycznia 2020 r.

Odsetki ustawowe za opóźnienie  w transakcjach handlowych (w stosunku rocznym)

Kategoria dłużnika

podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym

9,5 %

podmiot inny niż publiczny będący podmiotem leczniczym

11,5%

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.