Wskaźniki i stawki » Rachunkowość i sprawozdawczość » Rachunkowość budżetowa
Drukuj
Ochrona wartości pieniężnych
Obowiązuje: od 2016-05-11 do 2016-08-08
Podstawa prawna:
  • Art. 1 - Dz.U.2016.793  

Ochrona wartości pieniężnych

Warunki, jakim powinny odpowiadać zabezpieczenia wartości pieniężnych w czasie transportu oraz przechowywania w jednostkach należących do sektora finansów publicznych uzależnione są od wartości tych środków, ustalanej w odniesieniu do jednostki obliczeniowej - wynoszącej 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Wynagrodzenie to wynosi obecnie 4181,49 ., w związku z czym podstawowa jednostka obliczeniowa wynosi 501778,80 .

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166, poz. 1128).

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.