Wskaźniki i stawki » Odsetki » Odsetki ustawowe
Drukuj
Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie
Obowiązuje: od 2019-01-01
Podstawa prawna:
  • Art. 359 - Dz.U.2017.459  

Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie

Rodzaje odsetek Stawka odsetek obowiązująca
w 2019 r. (od 1 stycznia 2016 r.)
Podstawa prawna
Stawka odsetek ustawowych 5% w stosunku rocznym M.P. z 2016 r., poz. 46
Maksymalna stawka odsetek ustawowych 10% w stosunku rocznym M.P. z 2016 r., poz. 46
Stawka odsetek za opóźnienie 7% w stosunku rocznym M.P. z 2016 r., poz. 47
Maksymalna wysokość odsetek za
opóźnienie
14% w stosunku rocznym M.P. z 2016 r., poz. 47
Stawka odsetek za opóźnienie
w transakcjach handlowych
9,5% w stosunku rocznym M.P. z 2018 r., poz. 671

Podstawa prawna:
art. 359 i 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.)
art. 4 pkt 3 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 684)

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2019 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.