Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Wpłaty na PFRON
Drukuj
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Obowiązuje: od 2007-01-01 do 2007-12-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.1997.123.776  

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy nie osiągają wymaganego (6 proc.) wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mają obowiązek dokonywania wpłat na PFRON.

Wysokość tych wpłat stanowi iloczyn 40,65% kwoty przeciętnego wynagrodzenia i liczby etatów osób niepełnosprawnych brakujących do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia tych osób.

- art. 21 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Okres obowiązywania Kwota przeciętnego wynagrodzenia 40,65% Podstawa
prawna

1.12.2007-31.12.2007

2703,41 zł 1098,94 zł M.P.2007.85.920

1.09.2007-30.11.2007

2644,34 zł 1074,92 zł M.P.2007.52.606

1.06.2007-31.08.2007

2709,14 zł 1101,27 zł M.P.2007.31.371

1.03.2007-31.05.2007

2662,51 zł 1082,31 zł M.P.2007.12.124
1.01.2007 -28.02.2007 2464,66 zł 1001,88 zł M.P.2006.80.814

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.