Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Emerytury i renty
Drukuj
Składka podstawowa na pracowniczy program emerytalny
Obowiązuje: od 2004-06-01
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2014.710   Art. 24

Składka podstawowa na pracowniczy program emerytalny

Składkę podstawową finansuje pracodawca.

Kwota wpłacanej składki podstawowej nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia uczestnika.

Wysokość składki podstawowej ustala się:

1) procentowo od wynagrodzenia albo

2) w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników albo

3) procentowo od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej kwotowej wysokości tej składki.

W przypadku określonym w punkcie 1 i 3 wysokość składki podstawowej jest ustalana od wynagrodzenia w jednakowym procencie dla wszystkich uczestników.

Składka podstawowa nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U.2014 Nr 100, poz. 710 z późn. zm.).

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2017 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.