do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 9/2021, data dodania: 19.08.2021

Porada aktualna na dzień 08-12-2021

Czy przekazanie pracownikom dostępu do platformy zdrowotnej stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy

PROBLEM

Spółka zakupiła dla swoich pracowników dostęp do platformy zdrowotnej, której zadaniem jest poprawa kondycji fizycznej pracownika, zwiększenie odporności na choroby, redukowanie nadwagi, zmniejszenie podatności na stres i tym samym zwiększenie efektywności pracy. Każdy pracownik, który przystępuje do programu, otrzymuje opaskę, która przez 6 tygodni pozwala na śledzenie na platformie aktywności fizycznych oraz opcjonalnie także jakości snu. Uczestnicy otrzymują także dostęp do ogólnych informacji dotyczących zdrowego żywienia, snu, stresu, a także pozostawania w dobrej kondycji finansowej (np. planowanie budżetu domowego, regularne oszczędzanie). Dostawca platformy określił wynagrodzenie za to świadczenie jako iloczyn pracowników, dla których dostęp zostanie wykupiony, oraz opłaty za dostęp dla jednego pracownika. Świadczenie jest finansowane ze środków obrotowych spółki. Ma ono charakter dobrowolny i jest dla pracowników bezpłatne. Czy przekazanie pracownikom dostępu do tego rodzaju platformy stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy?

RADA

Tak, pracownicy, którzy skorzystają z darmowego dostępu do platformy, o której mowa w pytaniu, uzyskają z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Przychodami ze stosunku pracy są wszelkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, w tym także świadczenia otrzymywane nieodpłatnie (art. 12 ust. 1 updof). Przepisy updof nie definiują pojęcia "nieodpłatne świadczenie". Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, uznał, że nieodpłatne świadczenia mogą być uznane za przychód pracownika tylko, gdy:

  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (pracownik skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Kierując się stanowiskiem Trybunału, należy stwierdzić, że w przedstawionych okolicznościach przesłanki określone przez Trybunał do uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód pracownika zostały spełnione. Wynika to z tego, że:

  • skorzystanie ze świadczenia w postaci bezpłatnego dostępu do platformy zależy od woli pracownika (świadczenie ma charakter dobrowolny),
  • świadczenie to, mimo że pośrednio może prowadzić do zwiększenia efektywności pracy pracownika, głównie będzie spełnione w interesie jego samego. Otrzymanie przez pracownika świadczenia w postaci darmowego dostępu do platformy będzie stanowić dla niego realne przysporzenie majątkowe (korzyść); pracownik chcący korzystać z platformy, gdyby nie pokrycie tych wydatków przez spółkę, musiałby ponieść taki koszt z własnych środków,
  • wartość świadczenia ustalona jest według cennika dostawcy platformy, a zatem jest ona wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi.

Z tego powodu należy uznać, że pracownicy, którzy skorzystają z darmowego dostępu do platformy, o której mowa w pytaniu, uzyskają z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.279.2021.1.KF).

Podstawa prawna:

  • art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2021 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.279.2021.1.KF)

POWOŁANE WYROKI SĄDÓW:

  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13)

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, praktyk, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK