do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak biuro rachunkowe może składać pliki JPK_VAT za klienta

  data dodania: 25.01.2018

 • Jak zapłacić akcyzę od samochodu bez odwiedzania urzędu celnego

  data dodania: 28.11.2016

  Postępująca informatyzacja wszystkich dziedzin życia dotyka również podatek akcyzowy. Pozwala między innymi dokonać bez wychodzenia z domu prawie wszystkich operacji związanych z szeroko pojętą akcyzą samochodów. Nadal jednak można napotkać w tym obszarze kilka problemów, takich samych jak przy składaniu deklaracji papierowych. Tak więc błędnie wypełniony przelew z kwotą należną do zapłaty akcyzy, czy też brak poszczególnych dokumentów mogą utrudnić i wydłużyć czas trwania całego procesu.

 • Na czym polegają zmiany w udzielaniu pełnomocnictw w sprawach podatkowych w 2016 r.

  data dodania: 12.04.2016

  Od 1 stycznia 2016 r. można ustanowić pełnomocnika dla nieobecnej osoby lub niemogącej prawidłowo działać firmy (np. z uwagi na brak zarządu). Natomiast od 1 lipca 2016 r. płatnik będzie mógł wyznaczyć jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego, którego upoważni do działania w swoim imieniu we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

 • Czy opłata skarbowa musi być zapłacona z rachunku bankowego pełnomocnika

  data dodania: 14.03.2016

 • Na czym polegają zmiany w udzielaniu pełnomocnictw w sprawach podatkowych w 2016 r.

  data dodania: 29.02.2016

  Od 1 stycznia 2016 r. można ustanowić pełnomocnika dla nieobecnej osoby lub niemogącej prawidłowo działać firmy (np. z uwagi na brak zarządu). Natomiast od 1 lipca 2016 r. płatnik będzie mógł wyznaczyć jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego, którego upoważni do działania w swoim imieniu we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

 • Czy do zawarcia umowy o zakazie konkurencji potrzebne jest dodatkowe upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pracodawcy

  data dodania: 23.12.2015

  Chcemy zawrzeć z pracownikami umowy o zakazie konkurencji na okres zatrudnienia, a także obowiązujące po zakończeniu stosunku pracy. Czy jest dopuszczalne zawieranie takich umów (ze względu na ich częściowo cywilnoprawny charakter) przez osobę umocowaną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy? Czy taką osobę należy dodatkowo upoważnić do tego? Jak traktować umowę o zakazie konkurencji, która została zawarta przez osobę mającą pełnomocnictwo do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy, bez wskazania w nim czynności dotyczących zakazu konkurencji?

 • Jakie zmiany są planowane w Ordynacji podatkowej

  data dodania: 18.06.2015

  Rząd przyjął projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Według założeń projektodawców ma on się przyczynić do uproszczenia i unowocześnienia procedur podatkowych oraz uszczelnienia systemu poboru podatków. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

 • Czy w świadectwie pracy należy zaznaczyć, że podpisała je osoba do tego upoważniona

  data dodania: 01.06.2015

  Świadectwa pracy w naszej firmie podpisuje kierownik działu personalnego lub jego zastępca, a niekiedy także inni pracownicy kadr. Nie ma przy tym dopisku, że osoby te działają z upoważnienia pracodawcy. Czy taki zapis (lub odpowiednia pieczęć) jest konieczny?

 • Kto może podpisać deklarację i jakie są skutki braku podpisu lub podpisania deklaracji przez osobę nieupoważnioną

  data dodania: 26.05.2015

  Deklaracje podatkowe muszą być podpisywane przez uprawnione do tego osoby, a złożony podpis jest potwierdzeniem autentyczności danych w nich zawartych. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby były one podpisywane przez uprawnione osoby. Brak podpisu pod deklaracją lub złożenie deklaracji podpisanej przez osobę nieupoważnioną powoduje nieważność złożonej deklaracji. Jest ona traktowana tak, jakby nie została złożona ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym sankcjami karnymi skarbowymi. Warto też wiedzieć, że odpowiedzialność za zeznanie (lub jego brak) zawsze ponosi podatnik, nawet wtedy gdy podpisanie deklaracji zleca pełnomocnikowi.

 • Jakie są skutki rozwiązania umowy o pracę przez nieupoważnione do tego osoby

  data dodania: 18.03.2015

  Jeżeli wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia dokonała osoba do tego nieupoważniona, doprowadzi ono do rozwiązania umowy, jeśli było złożone zgodnie z wolą strony stosunku pracy, w imieniu której działała ta osoba. Jeśli jednak wadliwość reprezentacji występuje po stronie pracodawcy, pracownik może dochodzić przed sądem uznania takiego rozwiązania umowy za niezgodne z prawem i przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK