do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jaką kwotę podatku można odliczać z faktur za paliwo do samochodu wykorzystywanego do działalności opodatkowanej i zwolnionej

  data dodania: 30.09.2015

  Jestem lekarzem stomatologiem. Prowadzę własny gabinet stomatologiczny. Jestem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Oprócz świadczenia zwolnionych od podatku usług stomatologicznych występuje u mnie sprzedaż opodatkowana (np. usługi wybielania zębów, sprzedaż artykułów stomatologicznych). Do obu rodzajów działalności wykorzystuję samochód osobowy. Nie prowadzę ewidencji. Czy to prawda, że mogę odliczać część VAT od paliwa? Dotychczas nic nie odliczałem.

 • Z jakich faktur odliczymy 50% VAT od zakupu paliwa po zmianie od 1 lipca 2015 r.

  data dodania: 30.06.2015

  Podatnik tankuje paliwo do samochodu osobowego, korzystając z karty paliwowej. Zbiorcze faktury za paliwo zatankowane w danym miesiącu otrzymuje na początku kolejnego miesiąca. Do 30 czerwca 2015 r. z faktur tych nie odliczał VAT. Czy z otrzymanej na początku lipca 2015 r. faktury zbiorczej za paliwo zatankowane w czerwcu podatnik będzie mógł odliczyć połowę VAT?

 • Czy można odliczać VAT od paliwa do samochodów osobowych od 1 lipca 2015 r.

  data dodania: 18.06.2015

  Od 1 lipca 2015 r. przestaje obowiązywać zakaz odliczania VAT naliczonego od paliwa do samochodów osobowych. Podatnicy wykorzystujący na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe oraz niektóre inne pojazdy samochodowe o niewielkiej ładowności (zob. tabelę) uzyskają możliwość odliczania 50% kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy paliwa.

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych sprzedaż nieamortyzowanego samochodu

  data dodania: 14.05.2015

 • Jak udokumentować sprzedaż samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

  data dodania: 14.05.2015

 • Czy sprzedaż stanowiącego współwłasność podatnika samochodu używanego w działalności gospodarczej podlega VAT

  data dodania: 24.03.2015

  Podatnik wspólnie ze swoim ojcem kupił samochód osobowy. Na zasadzie użyczenia ojciec przekazał samochód do używania na potrzeby działalności gospodarczej. Podatnik wprowadził auto do ewidencji środków trwałych i wykorzystywał je do działalności opodatkowanej. Po sześciu latach chce je sprzedać osobie fizycznej. Czy wystarczy, że wraz z ojcem spisze umowę sprzedaży bez VAT? Czy musi wystawić fakturę?

 • Jak uzyskać zwrot akcyzy samochodowej w 2015 r.

  data dodania: 24.03.2015

  Od 1 stycznia i 1 kwietnia 2015 r. nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego od samochodów osobowych wywożonych za granicę Polski. Pierwsza zmiana polega na doprecyzowaniu kręgu podmiotów uprawnionych do wnioskowania o zwrot akcyzy. Druga natomiast określa szczegółowo organy orzekające o tym zwrocie w związku z tzw. centralizacją finansów w Służbie Celnej.

 • Czy w związku z całkowitym zniszczeniem samochodu w wyniku wypadku należy skorygować odliczony VAT

  data dodania: 27.01.2015

  W kwietniu 2014 r. podatnik kupił samochód osobowy. Odliczył cały podatek naliczony. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Do urzędu skarbowego został złożony VAT-26. Samochód miał ubezpieczenia: OC, AC oraz NNW. W styczniu 2015 r. w wyniku wypadku samochód uległ całkowitemu zniszczeniu. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie netto wykazanej na fakturze zakupu. Wrak samochodu został sprzedany. Czy w takiej sytuacji należy dokonać korekty odliczonego VAT, ponieważ pojazd nie był wykorzystywany przez pięć lat?

 • Jak ustalić koszt podatkowy przy sprzedaży samochodu osobowego o cenie nabycia powyżej 20 000 euro

  data dodania: 19.01.2015

  W ewidencji środków trwałych posiadamy kilka samochodów osobowych, których cena nabycia (a tym samym wartość początkowa ustalona dla celów amortyzacji w podatku dochodowym) przekracza równowartość 20 000 euro. Samochody te są amortyzowane metodą liniową według standardowej stawki 20% (tym samym okres amortyzacji wynosi 5 lat). Zgodnie z przepisami tak ustalony odpis amortyzacyjny nie stanowi w pełnej wysokości kosztu uzyskania przychodów, lecz tylko kwota w części ustalonej od wartości początkowej nieprzekraczającej równowartości w zł kwoty 20 000 euro. Dwa takie samochody osobowe chcemy sprzedać w najbliższym czasie. Nie są one w pełni zamortyzowane, a sprzedaż obydwu przypada na 4. rok ich amortyzacji. W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodów w momencie ich zbycia?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK