do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych sprzedaż nieamortyzowanego samochodu

  data dodania: 14.05.2015

 • Jak udokumentować sprzedaż samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

  data dodania: 14.05.2015

 • Czy sprzedaż stanowiącego współwłasność podatnika samochodu używanego w działalności gospodarczej podlega VAT

  data dodania: 24.03.2015

  Podatnik wspólnie ze swoim ojcem kupił samochód osobowy. Na zasadzie użyczenia ojciec przekazał samochód do używania na potrzeby działalności gospodarczej. Podatnik wprowadził auto do ewidencji środków trwałych i wykorzystywał je do działalności opodatkowanej. Po sześciu latach chce je sprzedać osobie fizycznej. Czy wystarczy, że wraz z ojcem spisze umowę sprzedaży bez VAT? Czy musi wystawić fakturę?

 • Jak uzyskać zwrot akcyzy samochodowej w 2015 r.

  data dodania: 24.03.2015

  Od 1 stycznia i 1 kwietnia 2015 r. nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego od samochodów osobowych wywożonych za granicę Polski. Pierwsza zmiana polega na doprecyzowaniu kręgu podmiotów uprawnionych do wnioskowania o zwrot akcyzy. Druga natomiast określa szczegółowo organy orzekające o tym zwrocie w związku z tzw. centralizacją finansów w Służbie Celnej.

 • Czy w związku z całkowitym zniszczeniem samochodu w wyniku wypadku należy skorygować odliczony VAT

  data dodania: 27.01.2015

  W kwietniu 2014 r. podatnik kupił samochód osobowy. Odliczył cały podatek naliczony. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Do urzędu skarbowego został złożony VAT-26. Samochód miał ubezpieczenia: OC, AC oraz NNW. W styczniu 2015 r. w wyniku wypadku samochód uległ całkowitemu zniszczeniu. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie netto wykazanej na fakturze zakupu. Wrak samochodu został sprzedany. Czy w takiej sytuacji należy dokonać korekty odliczonego VAT, ponieważ pojazd nie był wykorzystywany przez pięć lat?

 • Jak ustalić koszt podatkowy przy sprzedaży samochodu osobowego o cenie nabycia powyżej 20 000 euro

  data dodania: 19.01.2015

  W ewidencji środków trwałych posiadamy kilka samochodów osobowych, których cena nabycia (a tym samym wartość początkowa ustalona dla celów amortyzacji w podatku dochodowym) przekracza równowartość 20 000 euro. Samochody te są amortyzowane metodą liniową według standardowej stawki 20% (tym samym okres amortyzacji wynosi 5 lat). Zgodnie z przepisami tak ustalony odpis amortyzacyjny nie stanowi w pełnej wysokości kosztu uzyskania przychodów, lecz tylko kwota w części ustalonej od wartości początkowej nieprzekraczającej równowartości w zł kwoty 20 000 euro. Dwa takie samochody osobowe chcemy sprzedać w najbliższym czasie. Nie są one w pełni zamortyzowane, a sprzedaż obydwu przypada na 4. rok ich amortyzacji. W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodów w momencie ich zbycia?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK