do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy urlop macierzyński zmniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego

  data dodania: 18.09.2019

 • Czy można obniżyć dotychczas stosowane stawki amortyzacyjne

  data dodania: 21.09.2017

 • Kiedy przedawnia się możliwość skorzystania z obniżenia wpłaty na PFRON

  data dodania: 08.09.2016

  Korzystamy z obniżenia wpłat na PFRON, kupując usługi od pracodawcy, który jest uprawniony do wystawiania informacji w tym zakresie. W sierpniu 2016 r. otrzymaliśmy korekty kilku informacji o obniżeniu wpłaty na PFRON za okres ostatnich 3 lat (zarówno zwiększające, jak i zmniejszające kwotę ulgi). Korekta była wynikiem czynności sprawdzających sprzedającego pracodawcy przez PFRON. Z obniżenia wpłat korzystaliśmy na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 1999 r., a więc kwotę obniżenia musieliśmy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od uzyskania informacji o obniżeniu. Czy w tej sytuacji powinniśmy dokonać korekty, uwzględniając nowe kwoty obniżenia za okres ostatnich 3 lat, czy może uległy one przedawnieniu?

 • Jak po zmianach wypełnić informację o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON - INF-U

  data dodania: 26.08.2016

  Począwszy od 1 lipca 2016 r. sprzedający pracodawca uprawniony do udzielania ulg we wpłatach na PFRON sporządza informację w tym zakresie na sformalizowanym druku INF-U. Informację tę wystawia sprzedający dla nabywcy po terminowym uregulowaniu przez niego należności za zakup dokonany po 30 czerwca 2016 r. Ostatecznym terminem przekazania tej informacji jest ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. Naruszenie tego terminu skutkuje dla sprzedającego sankcją w postaci obowiązku wpłaty 10% kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia, natomiast dla nabywcy - brakiem możliwości obniżenia wpłaty.

 • Jak obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek po najnowszej uchwale Sądu Najwyższego

  data dodania: 11.04.2016

  Od przychodów pochodzących z różnych źródeł, stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, składkę tę oblicza się oddzielnie. Jednocześnie oznacza to, że obniżenia naliczonego podatku trzeba dokonać tylko od tego przychodu, który stanowił podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Zatem nie obniża się podatku od zasiłków i innych świadczeń, od których ta składka nie jest naliczana. Taką wykładnię przepisów przedstawił Sąd Najwyższy w uchwale z 2 lutego 2016 r. (III UZP 18/15).

 • Czy dietę należy pomniejszać o posiłek, z którego pracownik nie skorzystał

  data dodania: 12.08.2015

  Podczas delegacji nasz pracownik miał opłacony nocleg, w którego cenie było zapewnione śniadanie. Zgodnie z poleceniem służbowym pracownik musiał opuścić hotel o godz. 5.00 rano i w związku z tym nie miał możliwości spożycia posiłku. Czy w takiej sytuacji powinniśmy obniżyć dietę o zapewnione śniadanie? Czy jeżeli jej nie obniżymy, to po stronie pracownika powstanie przychód do opodatkowania?

 • Czy niewypracowanie czasu pracy z przyczyn organizacyjnych obniża pensję pracownika

  data dodania: 29.06.2015

  Niektórzy nasi pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w ostatnich kilku miesiącach nie wypracowali obowiązującej ich miesięcznej normy czasu pracy. Niedopracowanie wynikało z organizacji pracy w miejscach, w których są zatrudnieni. Na koniec okresu rozliczeniowego okazało się, że każdy z nich nie dopracował około 15 godzin. Czy przy wypłacie wynagrodzenia za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego możemy potrącić pracownikom za nieprzepracowane godziny?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK