do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak skorygować dokumentację rozliczeniową w przypadku niewykazania wypłaty zasiłku za okres urlopu ojcowskiego

  data dodania: 18.03.2019

 • Jakie skutki w zakresie rozliczeń płacowych ma nieuregulowanie przez pracodawcę należnych składek ZUS

  data dodania: 09.08.2017

 • Jak sporządzić korektę dokumentacji ZUS po uznaniu niezdolności do pracy za chorobę zawodową pracownika

  data dodania: 12.04.2017

  Nasz pracownik (w wieku 55 lat) od 4 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. był nieprzerwanie niezdolny do pracy wskutek choroby i za okres tej niezdolności do pracy wypłaciliśmy mu za 14 dni wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. 3 kwietnia 2017 r. otrzymaliśmy orzeczenie stwierdzające u tego pracownika chorobę zawodową. Doręczył on także zaświadczenie o tym, że niezdolność do pracy trwająca od 4 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. miała związek ze stwierdzoną chorobą zawodową. W jaki sposób należy skorygować dokumentację rozliczeniową ZUS po wypłacie wyrównania świadczeń chorobowych do 100% podstawy ich wymiaru?

 • Jak skorygować dokumentację rozliczeniową za pracownika, któremu nienależnie wypłacono wynagrodzenie chorobowe

  data dodania: 01.07.2016

  Pracownik został zatrudniony 1 kwietnia 2016 r. Jest wynagradzany w stałej miesięcznej kwocie 2850 zł. Pod koniec kwietnia zachorował (był nieobecny w pracy od 25 do 29 kwietnia). Zostało mu wypłacone wynagrodzenie chorobowe w kwocie 327,90 zł. Już po wypłacie wynagrodzenia kadrowa zorientowała się, że pracownik był w okresie wyczekiwania - od ostatniego ubezpieczenia chorobowego minęło 6 miesięcy. Bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia pracownik wykonywał umowy zlecenia, z których nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu. Dokumenty za kwiecień z rozliczeniem wynagrodzenia chorobowego zostały przesłane do ZUS. Czy konieczne jest złożenie za tego pracownika dokumentów korygujących? Jeżeli tak - jak poprawnie sporządzić korektę?

 • Czy po zwrocie pracownikowi składek ZUS płatnik powinien przeliczyć i wyrównać zasiłek

  data dodania: 23.12.2015

  Jeżeli w danym miesiącu doszło do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek i składki zostały naliczone tylko od części przychodu, a składka na ubezpieczenie chorobowe od całości przychodu, to ustalając wynagrodzenie za ten miesiąc pracodawca musi obliczyć średni wskaźnik potrąconych pracownikowi w tym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne. Wówczas w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się przychód pomniejszony o średni wskaźnik składek.

 • Jak prawidłowo skorygować raporty imienne ZUS z bezpodstawnie rozliczonym zasiłkiem

  data dodania: 23.12.2015

  Pracownica złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Urlop rozpoczął się 14 października 2015 r., a termin porodu był wyznaczony na 28 października. Pracownica urodziła dziecko 31 października. Ze względu na to, że przed złożeniem wniosku o wcześniejszy urlop przebywała na zasiłku chorobowym, za październik zostały złożone błędnie wypełnione raporty ZUS RSA i ZUS RCA. Podaliśmy w nich błędny kod tytułu do ubezpieczeń oraz kod świadczenia dotyczący zasiłku chorobowego zamiast zasiłku macierzyńskiego. Ponadto wypłaciliśmy zasiłek macierzyński w wysokości 100%, a powinien wynosić 80%, gdyż we wniosku pracownica zadeklarowała skorzystanie od razu z pełnego urlopu rodzicielskiego. Jak prawidłowo skorygować dokumenty za październik, które zostały

 • Jak od 1 stycznia 2016 r. skorygować dokumentację rozliczeniową za zleceniobiorcę, któremu ZUS ustalił prawidłowy zakres podlegania ubezpieczeniom

  data dodania: 19.11.2015

  Od 1 stycznia 2016 r. płatnicy będą mieli prawo do uzyskania z ZUS odpowiedzi, czy w danym okresie należało opłacić za zleceniobiorcę składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. ZUS udzieli płatnikowi wiążącej odpowiedzi dopiero po zakończeniu miesiąca i po złożeniu za zleceniobiorcę dokumentacji rozliczeniowej przez wszystkich zobowiązanych do tego płatników. Oznacza to dla płatnika obowiązek złożenia korekty przesłanych wcześniej dokumentów rozliczeniowych, gdyby po odpowiedzi ZUS okazało się, że składki za zleceniobiorcę zostały rozliczone nieprawidłowo.

 • Jakie są konsekwencje wydania przez ZUS decyzji o pozorności zatrudnienia

  data dodania: 26.10.2015

 • Jak skorygować dokumentację ZUS, gdy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozliczono powyżej limitu 30-krotności

  data dodania: 16.10.2015

  Nasz pracownik zarabia 11 000 zł brutto miesięcznie. Oprócz comiesięcznego wynagrodzenia w trakcie roku wypłaciliśmy mu dwie nagrody: 5000 zł i 6000 zł, oraz zafundowaliśmy wycieczkę o wartości 10 000 zł jako nagrodę za wyniki sprzedażowe. We wrześniu doszło do przekroczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych, jednak z powodu przeoczenia składki zostały naliczone od pełnego przychodu. Jak prawidłowo skorygować dokumenty wysłane do ZUS za wrzesień?

 • Czy wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku powoduje konieczność złożenia korekty w ZUS

  data dodania: 02.02.2015

  Nasz pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Omyłkowo wypłaciliśmy mu wynagrodzenie chorobowe za okres, w którym powinniśmy naliczyć zasiłek chorobowy. Czy musimy skorygować dokumenty rozliczeniowe? Czy ta pomyłka wpływa na należności składkowe?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK