do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy nie trzeba aktualizować informacji o warunkach zatrudnienia

  data dodania: 27.08.2019

 • Czy w informacji o warunkach zatrudnienia mogą się znaleźć zapisy dotyczące przyjętego u pracodawcy sposobu potwierdzania nieobecności w pracy

  data dodania: 29.04.2019

 • Czy przy ponownym zatrudnieniu pracownika na tych samych zasadach należy mu przedstawić informację o warunkach zatrudnienia

  data dodania: 11.12.2017

 • Kiedy płatnik ma obowiązek sporządzić roczną informację ZUS IMIR

  data dodania: 07.02.2017

  Płatnicy składek mają obowiązek sporządzenia i przekazania ubezpieczonym (m.in. pracownikom i zleceniobiorcom) rocznej informacji ZUS IMIR obejmującej okres od stycznia do grudnia roku poprzedniego w podziale na poszczególne miesiące. Tym ubezpieczonym, którzy otrzymywali informacje o wysokości składek oraz wypłaconych świadczeniach co miesiąc, co do zasady płatnicy nie mają obowiązku sporządzenia informacji rocznej, chyba że ubezpieczony zwróci się do płatnika z pisemnym wnioskiem o jej wydanie. Termin na przekazanie ubezpieczonym rocznej informacji za 2016 r. upływa 28 lutego 2017 r.

 • Jak w sierpniu 2016 r. zmieniają się okresy wypowiedzenia umów na czas określony

  data dodania: 01.08.2016

  Od 21 sierpnia 2016 r. pracownicy zatrudnieni nieprzerwanie na podstawie umów na czas określony trwających 22 lutego 2016 r., czyli w dniu wejścia w życie nowelizacji w zakresie umów terminowych, uzyskają prawo do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym dniu bowiem pracownicy osiągną 6 miesięcy zatrudnienia licząc od dnia wejścia w życie nowelizacji, a taki okres zatrudnienia daje prawo do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 • Jakie są skutki nieprzekazania informacji o zmianie warunków zatrudnienia w przypadku umów na czas określony

  data dodania: 29.03.2016

  Mamy kilkoro pracowników zatrudnionych na umowy na czas określony (w tym na zastępstwo), zawarte przed ostatnią zmianą przepisów, tj. przed 22 lutego 2016 r. W ciągu miesiąca po zmianie warunków zatrudnienia nie przekazaliśmy im informacji o nowych warunkach zatrudnienia. Jakie konsekwencje mogą nas w związku z tym spotkać? Czy przekazując taką informację możemy od razu odnieść się w niej do zmian, które nastąpią w przyszłości (przede wszystkim chodzi nam o kwestię wydłużania okresu wypowiedzenia)?

 • Kiedy trzeba zmienić informację o warunkach zatrudnienia w związku z nowymi okresami wypowiedzenia umów na czas określony

  data dodania: 17.03.2016

  Na skutek wydłużenia okresów wypowiedzenia umów na czas określony od 22 lutego 2016 r. pracodawcy musieli zmienić pracownikom informację o warunkach zatrudnienia. Zmiany tej trzeba będzie dokonać najpóźniej do 22 marca 2016 r. w przypadku pracowników, którzy mają podaną informację o warunkach zatrudnienia poprzez wskazanie przepisów.

 • Co wpisać w informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku przesunięcia urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę

  data dodania: 29.01.2016

  Zatrudniliśmy pracownika, który w 2015 r. w innym zakładzie wykorzystał już 21 dni urlopu wypoczynkowego. W czasie trwania umowy zawartej z naszym zakładem na okres próbny od 1 września do 30 listopada 2015 r. pracownik nie wykorzystał żadnego dnia urlopu wypoczynkowego. Chciał wykorzystać ten urlop podczas dalszego zatrudnienia w naszej firmie. Zawarliśmy z nim bowiem umowę na czas określony od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Zgodziliśmy się na propozycję pracownika, a w nowej informacji o warunkach zatrudnienia wpisaliśmy, że pracownik ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w 2016 r. i 3 dni w 2015 r. Nie podaliśmy natomiast informacji o całym urlopie za 2015 r., jaki mu przysługuje, ponieważ o wymiarze urlopu za okres próbny poinformowaliśmy go przy zatrudnieniu na podstawie tej umowy. Czy

 • Czy limit godzin ponadwymiarowych pracownika niepełnoetatowego można ustalić w informacji o warunkach zatrudnienia

  data dodania: 02.11.2015

  Zatrudniliśmy nowego pracownika na pół etatu. W pierwszym dniu pracy wręczyliśmy mu umowę o pracę. Zapomnieliśmy jednak wpisać liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, po przekroczeniu których pracownik będzie otrzymywał dodatek taki jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Limit godzin ponadwymiarowych, którego nie ma w umowie o pracę, mamy zamiar wpisać w informacji o warunkach zatrudnienia. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe?

 • Jak prawidłowo wypełnić informację roczną dla ubezpieczonego

  data dodania: 17.02.2015

  Do 28 lutego płatnicy składek mają obowiązek przekazania ubezpieczonym informacji rocznej o naliczanych składkach ubezpieczeniowych w roku ubiegłym w podziale na poszczególne miesiące. Z uwagi na to, że w tym roku 28 lutego przypada w sobotę, obowiązującym w 2015 r. terminem do przekazania informacji rocznej jest 2 marca. Od 2015 r. płatnicy składek zostali zwolnieni z obowiązku przekazywania informacji rocznej ubezpieczonym podlegającym wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 • Kiedy płatnik ma obowiązek przekazać ubezpieczonym informację roczną

  data dodania: 12.02.2015

  Do 2 marca 2015 r. płatnicy składek mają czas na przekazanie swoim ubezpieczonym informacji rocznej o wysokości odprowadzonych składek ZUS za ubiegły rok w podziale na poszczególne miesiące. Jeżeli jednak ubezpieczeni otrzymywali informację o wysokości składek co miesiąc, płatnicy nie mają, co do zasady, obowiązku przekazywania informacji rocznej, chyba że ubezpieczony zwróci się z wnioskiem o jej wydanie. Po raz pierwszy pracodawcy nie mają także obowiązku przekazania informacji rocznej osobom objętym wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK