do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy dwa posiłki profilaktyczne w ciągu dnia stanowią przychód pracownika

  data dodania: 10.11.2017

  PROBLEM Naszym pracownikom zgodnie z przepisami bhp przysługują w okresie zimowym posiłki profilaktyczne. Jeśli będziemy im zapewniać dwa posiłki dziennie, to czy po ich stronie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu? RADA Wartość drugiego posiłku zagwarantowanego pracownikowi stanowi dla niego

 • Czy świadczenie usług BHP dla firm uprawnia do korzystania ze zwolnienia podmiotowego

  data dodania: 02.08.2017

  PROBLEM Wykonuję w średniej wielkości firmach zadania z zakresu służby BHP. Do swoich obowiązków zaliczam: prowadzenie kontroli stanowisk pracy, wskazanie pracodawcy występowania zagrożeń i nieprawidłowości, sposobów ich usunięcia lub likwidacji, udział w dochodzeniach powypadkowych, udział w ocenie ryzyka zawodowego,

 • Co grozi pracodawcy, które wbrew obowiązkom nie chce dofinansować okularów pracownikowi pracującemu przy komputerze

  data dodania: 27.07.2017

  PROBLEM: Pracownik wykonujący swoje zadania przy komputerze dostał zalecenie od lekarza, żeby nosił okulary. Zatrudniony przedstawił takie zaświadczenie pracodawcy, ale ten odmówił dofinansowania szkieł. Czy pracodawcy grozi jakaś kara? RADA: Tak! Pracodawca, który nie zapewnia pracownikom okularów korygujących

 • Jakie są warunki zwolnienia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej ze składek ZUS i podatku

  data dodania: 24.05.2017

  PROBLEM Chcemy wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 20 zł miesięcznie. Będzie on ustalany ryczałtowo, niezależnie od ponoszonych przez pracownika kosztów prania. Czy ekwiwalent powinien być oskładkowany i opodatkowany? RADA Według ZUS ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, którego wysokość

 • Czy pracownicy mogą być wyposażeni w różne monitory ekranowe

  data dodania: 28.04.2017

  Nasza firma rozpoczyna działalność. Zatrudniliśmy kilkadziesiąt osób na różnych stanowiskach pracy, na których będą wykorzystywane komputery wyposażone w monitory ekranowe. Czy wszyscy pracownicy powinni mieć zapewnione monitory spełniające jednakowe parametry, zwłaszcza w zakresie rozmiaru ekranu? Czy przydzielenie jednym pracownikom większych monitorów, a innym z mniejszą matrycą może być uznane za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu? Czym powinien kierować się pracodawca, różnicując wielkość monitora, aby uniknąć zarzutu nierównego traktowania?

 • Kiedy szczepienia ochronne nie stanowią dla pracowników przychodu

  data dodania: 12.10.2016

  Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego pracowników w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych jest stosowanie wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – środków ograniczających stopień tego narażenia. We wskazanych okolicznościach pracodawca może realizować ten obowiązek, zlecając lub finansując pracownikom np. koszty szczepień przeciw grypie. Wówczas nie ustala im z tego tytułu przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

 • Jak ująć w księgach rachunkowych zakup wody dla pracowników wraz z wynajęciem dystrybutora

  data dodania: 01.07.2015

  PROBLEM Zawarliśmy na 12 miesięcy umowę na dostawę wody źródlanej. Przewiduje ona, że zapłacimy kaucję za butle (które będą rozliczane okresowo) oraz że będziemy otrzymywać fakturę za wodę, wynajem dystrybutora i stojaka na butle. Jak ująć w księgach rachunkowych kaucję za butle? Czy wynajem dystrybutora i stojaka na

 • Czy można przeprowadzić okresowe szkolenie bhp w formie e-learningu

  data dodania: 01.06.2015

  Firma organizuje szkolenia bhp w formie e-learningu. Czy jest to prawidłowe? Dowiedzieliśmy się bowiem, że szkolenia bhp nie zawsze mogą się odbywać w tej formie.

 • Czy pracodawca może być ukarany podwyższeniem składki wypadkowej za wypadki spowodowane niedbalstwem pracowników

  data dodania: 27.06.2013

  Jeżeli powtarzające się wypadki przy pracy były spowodowane wyłącznie z winy pracowników, a pracodawca przestrzegał przepisów i zasad bhp, ZUS nie powinien nakładać na pracodawcę sankcji w postaci podwyższenia składki wypadkowej o 100% (wyrok Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2013 r., sygn. I UK 526/12).

 • Czy od wartości posiłków przekazanych pracownikom po 31 marca br. trzeba naliczyć składki i podatek

  data dodania: 27.03.2013

  W okresie zimowym przypadającym od 1 listopada do 31 marca zapewniamy pracownikom pracującym na zewnątrz gorące posiłki, zgodnie z przepisami bhp. Zamierzamy wydawać pracownikom posiłki również w kwietniu, bo w tym miesiącu zdarzają się jeszcze chłodne dni. Czy z tytułu posiłków wydawanych pracownikom w kwietniu powinniśmy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatek?