do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
  • BILANS 2014. Jakie warunki należy spełnić, aby jednostka mogła odstąpić od sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego za 2014 r.

    data dodania: 27.01.2015

    Jednostka dominująca (spółka handlowa lub przedsiębiorstwo państwowe sprawujące kontrolę nad inną jednostką) może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r. Warunkiem jest jednak, by na dzień bilansowy roku obrotowego (tj. na 31 grudnia 2014 r.) oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy (tj. na 31 grudnia 2013 r.) łączne dane tej jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6 uor, spełniały co najmniej dwa z wykazanych w tabeli warunków.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK