do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Od czego zależy wysokość wynagrodzenia menedżera zarządzającego spółką z udziałem Skarbu Państwa

  data dodania: 02.11.2016

  Zasady wynagradzania menedżerów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa od 9 września 2016 r. ustala uchwała walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników takich spółek. Zgodnie z nowymi zasadami wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, będącej wynagrodzeniem uzupełniającym za rok obrotowy spółki.

 • Jak po zmianach będą wynagradzani menedżerowie w spółkach Skarbu Państwa

  data dodania: 01.08.2016

  Zasady wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa, dotychczas uregulowane w ustawie kominowej, będzie określać ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Menedżerowie na kontraktach cywilnoprawnych nie będą w żaden sposób wyłączeni spod zakresu ustawy kominowej, a zatem ich wynagrodzenia będą objęte ograniczeniami wynikającymi z tej ustawy. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 • Jak od 1 stycznia 2016 r. opodatkować odszkodowanie za zakaz konkurencji i odprawę, sfinansowane przez budżet państwa

  data dodania: 14.12.2015

  Część odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej przewyższająca 6-miesięczne wynagrodzenie oraz części odprawy lub odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia, przekraczające 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia, należne od spółek Skarbu Państwa i państwowych jednostek budżetowych pracownikom i osobom zatrudnionym na podstawie umowy o świadczenie usług, zostaną objęte 70% podatkiem zryczałtowanym. Wyższy podatek będzie pobierany ze wskazanych tytułów począwszy od dochodów osiągniętych przez te osoby od 1 stycznia 2016 r.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK